تقویم آموزشی واحد

تقویم دانشگاهی :

  1. زمان انتخاب واحد:  از روزشنبه 97/06/17 لغایت روز چهار‌شنبه 97/06/21 به مدت 5 روز
  2. ثبت نام با تأخیر: از روز پنج شنبه 97/06/22 لغایت روز جمعه 97/06/23
  3. زمان تشکیل کلاس‌ها: از روز شنبه  97/06/24 لغایت روز جمعه 97/10/14
  4. زمان حذف/اضافه: از روز شنبه 97/07/07 لغایت روز چهار‌شنبه 97/07/11
  5. زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه 97/10/15 لغایت روز چهارشنبه 97/11/03 به مدت 14 روز (هر روز چهار نوبت)