تقویم آموزشی واحد

تقویم دانشگاهی :

  1. زمان انتخاب واحد:  از روزشنبه 17/06/97 لغایت روز چهار‌شنبه 21/06/97 به مدت 5 روز
  2. ثبت نام با تأخیر: از روز پنج شنبه 22/06/97 لغایت روز جمعه 23/06/97
  3. زمان تشکیل کلاس‌ها: از روز شنبه  24/06/97 لغایت روز جمعه 14/10/97
  4. زمان حذف/اضافه: از روز شنبه 07/07/97 لغایت روز چهار‌شنبه 11/07/97
  5. زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه 15/10/97 لغایت روز چهارشنبه 03/11/97 به مدت 14 روز (هر روز چهار نوبت)

تذکر : روزهای 20/10/97 و21/10/97 و27/10/97 و28/10/97و 30/10/97  امتحان برگزار نمی‌گردد.