تقویم آموزشی واحد

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

  1. زمان انتخاب واحد: از روز چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵ لغایت روز دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰ به مدت ۶ روز
  2. زمان ثبت نام با تاخیر: از روز سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱ لغایت روز چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
  3. زمان تشکیل کلاس ها: از روز شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت روز جمعه ۹۶/۱۰/۱۵
  4. زمان حذف و اضافه: از روز دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت روز پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
  5. زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ به مدت ۱۷ روز (در چهار نوبت)

تذکر: زمان انتخاب واحد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.