تقویم آموزشی واحد

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶-۹۵

  1. زمان انتخاب واحد: از روز یکشنبه ۹۵/۰۶/۱۴ لغایت روز سه شنبه ۹۵/۰۶/۱۷ به مدت ۴ روز

  2. زمان ثبت نام با تاخیر: از روز پنج شنبه ۹۵/۰۶/۱۸ لغایت روز جمعه ۹۵/۰۶/۱۹

  3. زمان تشکیل کلاس ها: از روز شنبه ۹۵/۰۶/۲۷ لغایت روز جمعه ۹۵/۱۰/۱۷

  4. زمان حذف و اضافه: از روز شنبه ۹۵/۰۷/۱۰ لغایت روز سه شنبه ۹۵/۰۷/۱۳

  5. زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۶ به مدت ۱۷ روز (در چهار نوبت)

تذکر: روزهای جمعه (مورخ ۹۵/۱۰/۲۴ و ۹۵/۱۱/۰۱) امتحان برگزار نمی گردد.