برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

۰۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۵ کد : ۴۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۳۱

مقطع و سال ورود

تاریخ و زمان انتخاب واحد

ورودی 90 و پیش از آن (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز شنبه 13/06/95 تا ساعت 17روز یکشنبه 14/06/95

ورودی 91 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز یکشنبه 14/06/95 تا ساعت 17 روز دوشنبه 15/06/95

ورودی 92 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز دوشنبه 15/06/95 تا ساعت 17 روز سه شنبه 16/06/95

ورودی 93 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز سه شنبه 16/06/95 تا ساعت 17 روز چهار‌شنبه 17/06/95

ورودی 94 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز چهار شنبه 17/06/95 تا ساعت  17روز پنج ‌شنبه 18/06/95