معرفی حوزه

 

 

دکتر علیرضا هاشمی

سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد

 

پست الکترونیکی:  education@iiau.ac.ir

 

 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.وظایف و اختیارات:

  • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی، با همکاری مسولان ذی ربط
  • تدوین و پیشنهاد اصول کافی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  • ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • مطالعه واتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه
  • نظارت بر برگزاری آزمون دانشگاه آزاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که در حوزه دانشگاه برگزارمی شود.